Aangeboden diensten
Financiële administratie
Online administratie beheren

U kunt ook uw administratie digitaal aan ons toesturen.

 

Dit kan middels scannen van in- en verkoopfacturen.

De bankbestanden kunt u ook downloaden en digitaal naar ons toesturen.

 

Wij verwerken vervolgens uw administratie tot aangifftes

Volledige administratie door ons Eigen administratie beheren

U kunt ook uw eigen administratie invoeren in ons online systeem.

 

Hierbij zullen wij u ondersteunen en adviseren.

 

U houdt zelf de regie, waarbij wij een sturende en controlerende rol vervullen.

U kunt elke maand of kwartaal voor de BTW aangifte, al uw in- en verkoopbonnen en uw zakelijke bankafschriften bij ons afgeven.

 

En wij doen de rest.

 

Accountantskantoor Steeghs zorgt ervoor dat uw financiële administratie op orde is.

 

 

 

 

Inkomstenbelasting

Voor ondernemers is het verplicht om een aangifte inkomstenbelasting in te dienen.

 

Wij zullen de aangifte inkomstenbelasting volledig voor u verzorgen, inclusief het aanvragen van uitstel.

Vennootschapsbelasting

Voor rechtspersonen, zoals een BV, moet een aangifte van vennootschapsbelasting in gediend worden.

 

Als accountant kan ik u hiermee volledig ontzorgen.

 

Van het verzorgen van de jaarrekening, het indienen van de vennootschaps-belasting en het publiceren van de jaarstukken bij de Kamer vK.

BTW

Ondernemers moeten elke maand of kwartaal de BTW aangifte in dienen.

 

Wij kunnen dit deels of volledig, zoals u wenst, voor u verzorgen.

 

 

 

 

Salarisadministratie

Indien u personeel in dienst heeft, kunnen wij de salarisadministratie voor u regelen.

 

Dit kunnen wij ook doen voor u als u directeur van een BV (DGA) bent.

Fiscale dienstverlening
De B.V. en de DGA
Samenstellingsverklaring

Een samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring die ik, als  accountant, kan afgegeven bij:

 

 • een jaarrekening met historische financiële informatie over uw bedrijf.

 

 • een ander overzicht, zoals het verzekerd belang of een ontvangsten- en uitgavenoverzicht, zoals bijvoorbeeld een subsidieafrekening.
Overige documenten
Opstellen jaarrekening

Een jaarrekening is het geheel van de balans en resultatenrekening met een toelichting daarop.

 

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het financiële wel en wee van een onderneming over afgelopen boekjaar.

 

Accountantskantoor Steeghs staat in de startblokken om deze jaarrekening voor u op te stellen.

Accountantskantoor kan ook als service andere documenten opstellen zoals:

 

 • Publicatie rapport
 • Notulen van de algemene vergadering van aandeelhhouders (AVA)

 

Wij kunnen het pulicatie rapport ook voor u puliceren bij de Kamer van Koophhandel (KvK)

Algemeen

 

Om uw bedrijf te besturen zijn er verschillende rapportages beschikbaar.

Hieronder vallen:

 

 • Prognoses
 • Tussentijdse rapportages
 • Opzetten van de liquiditeitsbegroting
 • Investerings- en financierings-vraagstukken

 

Wij kunnen u helpen om deze op te stellen.

Specifiek

Onze overige specifieke

bedrijfsadvisering omvat:

 

 • Waarde opdrachten uitvoeren
 • Ondersteunen bij verkoop van uw onderneming
 • Ondersteunen bij aankoop van een onderneming
 • Bedrijfsopvolging
 • Bedrijfsovername

 

Bedrijfsadvies

Accountancy Steeghs

Meliepark 38

5251 EL Vlijmen

+31 73 513 0153

+31 6 2309 2306